• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ 
  • کد خبر : ۲۴۸۴۱
بازنشستگی همكار گروه نیازسنجی آموزشی

آقای حمیدرضا سعادت از همکاران گروه نیازسنجی آموزشی دفتر آموزش کارکنان بازنشسته شدند. برای ایشان آرزوی موفقیت در تمام طول زندگی داریم.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0