عنوان گروه خبري / عمومی .
  • ساعت : ۱۰:۶:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ 
  • کد خبر : ۲۲۳۳۶
برگزاری دوره آموزش كاركنان در موسسه تحقیقات برنج كشور
دوره " آموزش اینترنت و کاربرد آن در توسعه آموزش کشاورزی"

با همکاری بخش آموزش کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان و موسسه تحقیقات برنج کشور دوره " آموزش اینترنت و کاربرد آن در توسعه آموزش کشاورزی" از مورخه 1399/6/17 به مدت 6 روز در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت آغاز شده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0