• ساعت : ۸:۱۶:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ 
  • کد خبر : ۲۴۰۵۸
برگزاری دوره آموزشی اخلاق حرفه ای در شركت خدمات حمایتی

ظهر شنبه مورخ 1400/07/10 دوره آموزشی اخلاق حرفه ای با حضور مدیران شرکت خدمات حمایتی در ساختمان این شرکت در تهران برگزار گردید. این دوره بهبود مدیریتی  به همت اداره آموزش و بهسازی این شرکت برنامه ریزی و اجراء شد. در این دوره آخرین دستاوردهای مربوط به علم اخلاق حرفه ای در دنیا و نحوه طراحی، اجراء و ارزیابی آن مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0